🌸 20 % iznad 75 €/565,09 HRK ➔ Kod: PROLJECE20 
🌸 10 % iznad 35 €/263,71 HRK ➔ Kod: PROLJECE10

Košarica

Zatvoriti

Nemate artikala u košarici.

ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA

UTJEŠNU NAGRADU (10 poklon bonova Lijepa.hr u vrijednosti 100 kn) dobit će:

karmen_perisa

vukojamarijana

lavida_e_bella

cufta25

jelee_markota

vinkabd

daanchy1986

andrejasrnec

obiteljsare

danije_la


NAJVEĆA AKCIJA NA LIJEPA.HR!
Naš direktor Dejan odabrao je UPRAVO VAS, da nam pomognete skupiti 50.000 pratitelja na našem Instagram profilu!

Ukoliko uspijemo skupiti 50.000 pratitelja do 20. 10. 2021. do 23.59, DARUJEMO poklon bonove u ukupnoj vrijednosti od 5.000 kn i EKSKLUZIVNI POPUST od 25 % na Lijepa.hr BEZ OGRANIČENJA!

Želite li biti jedan od 50 sretnika?

Zapratite naš Instagram profil @lijepahr i u komentaru objave (OVDJE) označite minimalno 3 osobe, koje definitivno ne bi trebale propustiti ovu akciju!

Akcija traje od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021 do 23:59.


OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"

Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuju način i uvjeti sudjelovanja u kampanji »ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA«, koju organizira Ujeda d.o.o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija (u nastavku: Priređivač).

Članak 2.
Kampanja traje od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021 do 23:59 sati.

Članak 3.
Glavna nagrada bit će dodijeljena ukoliko Instagram profil @lijepahr skupi 50.000 pratitelja do 20. 10. 2021. do 23:59. Ako uvjeti nisu ispunjeni, dodjeljuje se utješna nagrada.


U kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" mogu sudjelovati sve punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 
Među svima onima koji će komentirati objavu na Instagram profilu @lijepahr od 14. listopada 2021. do 20. listopada 2021. do 23:59, izvući ćemo 50 dobitnika koji će dobiti poklon bon Lijepa.hr u vrijednosti od 100 kn.

Organizator ne snosi odgovornost za zakašnjele, netočne, nepotpune ili neprikladne načine sudjelovanja u kampanji. Takvi će sudionici bit eliminirani.

Članak 4.
Svaki sudionik može u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" sudjelovati samo jednom.

Članak 5.
Smatra se da osobe koje se nisu složile s pravilima kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" ne sudjeluju u ovoj kampanji i ne sudjeluju u ovom izvlačenju za glavno darivanje.
Sudionici se slažu sa sudjelovanjem u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima i pravilima.
Smatra se da je sudionik prihvatio pravila sudjelovanjem u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" na način koji je određen u Članku 3. ovih Općih uvjeta i pravila. Dobitnik sudjelovanjem u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" dozvoljava objavu svog imena i prezimena na internet stranicama Priređivača, Facebook stranicama i prema potrebi u drugim medijima, za što od Priređivača neće zahtijevati novčanu naknadu ili odštetu.

Članak 6.
U kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtci Ujeda d.o.o. ili Ujeda d.o.o. PODRUŽNICA 1 za trgovinu te povezanim društvima priređivača, koji sudjeljuju pri izvođenju kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"«. Pravna oseba ne može sudjelovati u nagradnoj igri. Ako takva osoba sudjeljuje, bit će eliminirana.

Članak 7.
GLAVNA NAGRADA:

DARUJEMO 50 poklon bonova Lijepa.hr u vrijednosti 100 kn* (poklon bonovi su elektronički i šalju se na e-mail adresu dobitnika) i kod za EKSKLUZIVNI 25 % POPUST na sve**, koji će vrijediti 24 sata (od 21. 10. 2021 od 8:00 do 22. 10. 2021 do 8:00).

* Poklon bonom možete kupiti proizvode na Lijepa.hr internet stranici. Ukupan iznos u košarici mora biti veći od vrijednosti poklon bona.
**Kod popusta NE vrijedi na proizvode u sekciji NAJ CIJENA, FOREO proizvode i poklon bonove.

UTJEŠNA NAGRADA: Nagrada je 10 poklon bonova Lijepa.hr u vrijednosti 100 kn* (poklon bonovi su elektronički i šalju se na e-mail adresu pobjednika).

* Poklon bonom možete kupiti proizvode na Lijepa.hr internet stranici. Ukupan iznos u košarici mora biti veći od vrijednosti poklon bona.

Članak 8.
Izvlačenje nijje javno i izvest će se 21. 10. 2021 u 12:00 sati na sjedištu poduzeća Ujeda d.o.o. na adresi Loke pri zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija. 

Ime dobitnika bit će objavljeno na internet stranici www.lijepa.hr, a dobitnik će biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade na Instagram profilu @lijepahr.
Ovlaštena osoba Priređivača imenovat će tročlanu komisiju, sastavljenu od zaposlenih kod Priređivača izvlačenja u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" , koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada, te o tijeku izvlačenja sačiniti zapisnik kojeg će potpisati članovi komisije. 

Članak 9.
Dobitnik će biti izvučen slučajnim odabirom pomoću stranice za odabir: https://commentpicker.com/

Članak 10.
O izvlačenju se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće informacije:
- datum, sat i mjesto izvlačenja,
- ime dobitnika,
- vrijeme završetka izvlačenja.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Izvučeni rezultati prilažu se zapisniku.

Članak 11.
Zapisnik izvlačenja kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" čuva se kod priređivača kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA". Rezultati kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" su konačni i pritužba na njih nije moguća. Ime dobitnika bit će objavljeno na www.lijepa.hr i instagram profilu @lijepahr.

Članak 12.
Komisija nadzire izvođenje izvlačenja imena dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima. 

Članak 13.
Odluke komisije omogućim diskvalifikacijama sudionika u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" su konačne i ne mogu se opozvati. 

Članak 14.
Dobitnik je sudionik/sudionica izvlačenja, čije je ime izvučeno u skladu s ovim pravilima (u nastavku dobitnik). Dobitnik može nagradu osvojiti samo jednom..

Članak 15.
Dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten na sljedeće moguće načine (u skladu s pridobivenim podatcima), u roku od najkasnije 7 (sedam) radnih dana nakon izvođenja izvlačenja:
- na instagram profilu.

Dobitnik će u obavijesti primiti daljnje informacije o tome gdje, kada i kako može preuzeti nagradu. Dobitnik je dužan svoje podatke dostaviti u roku 7 (sedam) dana od poslanog zahtjeva za dostavu podataka. Dobitniku će u obavijesti biti navedeni podatci koje priređivač treba za dostavu. U slučaju da dobitnik te podatke ne dostavi, izvuče se drugi dobitnik/dobitnica.

Članak 16.
Dobitnik se nagrade može odreći pismenim putem u roku 7 radnih dana od primitka obavijesti o izvlačenju i time gubi pravo na nagradu. Nagrade se odriče na način da Priređivaču pošalje pismenu izjavu u kojoj se odriče popusta.
Ako koja nagrada ne bude dodjeljena, izvodi se ponovno izvlačenje pod istim uvjetima. Ponovno izvlačenje neće biti javno.

Dobitnik nagrade ponovnog izvlačenja će o primitku bit obaviješten na isti način kao i prethodni dobitnik. 

Članak 17.
Sve specifikacije podjele nagrada bit će dogovorene naknadno među Dobitnikom i Priređivačem.

Članak 18.
Nagrada se ne može zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagrada se ni u kojem slučaju ne može prenijeti na drugu osobu.

Članak 19.
Priređivač i osobe koje sudjeluju pri izvedbi kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"  ne odgovaraju za moguću štetu koja bi izvirala iz nagrade. 

Članak 20.
U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može utjecati (viša slila), Priređivač može izvlačenje u kampanji "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" otkazati. O tome mora obavijestiti sudionike preko istih medija preko kojih je kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA" objavio. U tom slučaju sudionicima ne odgovara za nastalu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za kampanju "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA", odnosno korištenje pravila su konačni i vrijede za sve sudionike.

Članak 21.
Svaki sudionik sudjelovanjem u kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"  dozvoljava da društvo Ujeda d.o.o. s namjerom izvođenjakampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"  u skladu s njegovim pravilima i s namjerom neposrednog oglašavanja uspostavi, održava i upravlja evidencijom s njegovim osobnim podatcima kroz neograničen period. Društvo jamči čuvanje osobnih podataka prema zakonu koji određuje čuvanje osobnih podataka.

Svaki sudionik može u bilo kojem trenutku pismenim ili telefonskim putem zahtijevati da u roku 15 dana od njegovog zahtjeva Priređivač trajno ili privremeno prestane koristiti njegove podatke za svrhu neposrednog oglašavanja, te ga o tome u narednih 5 dana Priređivač obavještava o njegov trošak (trošak sudionika).

Osobni podatci koji se skupljaju su: adresa e-pošte, ime, prezime, broj telefona i još dodatno OIB individualnog dobitnika.

Osobne podatke može organizator i s njim povezane osobe korisiti isključivo za svrhe za koje su bili pridobiveni. 

Članak 22.
Pravila kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"  vrijede od 14. 10. 2021.

Za vrijeme trajanja kampanje "ZAJEDNO DO 50.000 PRATITELJA"  Opći uvjeti i pravila bit će dostupni na stranicama priređivača www,lijepa.hr

Ujeda d.o,o.

Kisovec, Slovenija, 11. 10. 2021

Lijepa.hr

Prijava