☀️ - 16 % iznad 69 €/519,88 HRK > Kod: LJETO16 ili
☀️ - 8 % iznad 39 €/293,85 HRK > Kod: LJETO8

Košarica

Zatvoriti

Nemate artikala u košarici.

Rješavanje pritužbi i sporova

Poštovani kupac,

zahvaljujemo vam se za narudžbu u našoj internet parfumeriji Lijepa.hr, koju vodi poduzeće Ujeda d.o.o.

Ujeda d.o.o. će se trudit da svaku nejasnost, komentar ili pritužbu razriješi u što kraćem roku i pri tome će poštivati zakonodavstvo (Zakon o sigurnosti potrošača), te se maksimalno potruditi da se postigne dogovor.

Komentare i pritužbe dobiva administrativni ured, a obrađuje pravna služba. Korisnicima su dostupni sljedeći kontakti:

- pismenim putem na adresi Ujeda d.o.o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija

- pismeno na adresu e-pošte info@lijepa.hr

- telefonski na broj 01 775 72 04 - pozivni centar vam je na razpolaganju svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka od 8. do 15. sati. 

Ponuđač poštuje valjani zakon o zaštiti potrošača. Ponudač će se truditi ispuniti svoju dužnost, uspostaviti učinkovit sistem rješavanja pritužbi i odrediti osobu sa kojom se, u slučaju poteškoća, kupac može povezati telefonski ili putem maila. Pritužbu je moguće podnijeti putem e-mail adrese info@lijepa.hr. Postupak rješavanja pritužbi je tajan.

Ponuđač će u roku pet radnih dana potvrditi prijem pritužbe, javiti kupcu koliko dugo će potupak trajati i sustavno ga obavještavati u razvoju postupka. Ponuđač je svjestan da svaki sudski spor iziskuje ekonomski trošak i time potrošaču nudi sve u svojoj mogućnosti da se svaki spor riješi sporazumno.

Postupak obrađivanja je tajan. Ukoliko se ne postigne dogovor, sporove će rješavati sud u Ljubljani.

Reklamacije vezane za kvalitetu ali odvijanje same ponude kupac i Ujeda d.o.o. rješavaju sami. 
U skladu sa zakonskim normama, ne prepoznajemo niti jednog davatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova, kojeg bi potrošač mogao pokrenuti temeljem Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Ujeda d.o.o. kao pružatelj usluge internet trgovine na područje Republike Hrvatske, na svojoj internet stranici objavljuje poveznicu na platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova. Platforma je potrošačima dostupna na linku OVDJE.

To proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 1095/2010. 524/2013 Europskog parlametna i Zakona o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjene Uredbe (ES) br. 2016/2014 i Direktive 2009/22/ES.

Lijepa.hr

Prijava