🌸 20 % iznad 75 €/565,09 HRK ➔ Kod: PROLJECE20 
🌸 10 % iznad 35 €/263,71 HRK ➔ Kod: PROLJECE10

Košarica

Zatvoriti

Nemate artikala u košarici.

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA DARIVANJA NA LIJEPA.HR

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA
Uvodne odredbe

Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuju način i uvjeti sudjelovanja u darivanijma na Lijepa.hr društvenim mrežama in web stranici Lijepa.hr, koju organizira Ujeda d.o.o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija (u nastavku: Priređivač).

Članak 2.
Trajanje darivanja utvrđuje se u objavi darivanja i može se produžiti u izvanrednim situacijama. Organizator će obavijestiti sudionike u objavi.

Članak 3.
U darivanju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Darivanja mogu se objaviti na Lijepa.hr profilima na Facebooku, Instagramu, Tik Toku, newsletteru, e-knjižici ili web stranici www.lijepa.hr. Uvjeti sudjelovanja navedeni su u objavi na navedenim kanalima. Priređivač ne snosi odgovornosti za zakašnjele, pogrešne, nepotpune ili neodgovarajuće načine sudjelovanja u dativanju. Takvi će sudionici bit eliminirani.
Priređivač zadržava pravo da sudionike s nepotpunim zahtijevanim podatcima eliminira iz izvlačenja.

Članak 4.
Svaki sudionik može u darivanju sudjelovati samo jednom. Kupovina nije uvjet za sudjelovanje.

Članak 5.
Smatra se da osobe koje se nisu složile s pravilima darivanja ne sudjeluju u darivanju.
Sudionici se slažu sa sudjelovanjem u darivanju pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima i pravilima.
Smatra se da je sudionik prihvatio pravila sudjelovanjem u darivanju na način koji je određen u Članku 3. ovih Općih uvjeta i pravila. Dobitnik sudjelovanjem u darivanju dozvoljava objavu svog imena i prezimena na internet stranicama Priređivača, Facebook stranicama, Instagramu, Tik Toku, newsletteru, e-knjižici i prema potrebi u drugim medijima, za što od Priređivača neće zahtijevati novčanu naknadu ili odštetu.

Članak 6.
U darivanju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtci Ujeda d.o.o. te povezanim društvima priređivača, koji sudjeljuju pri izvođenju darivanja. Pravna oseba ne može sudjelovati u darivanju. Ako takva osoba sudjeljuje, bit će eliminirana.

Nagrada

Članak 7.
Nagrada se utvrđuje u objavi na kanalima navedenim u članku 3. Općih uvjeta.

Izvlačenje

Članak 8.
Izvlačenje nije javno i izvest će se putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira u prostorijama priređivača nagradne igre. 
Dobitnik će biti objavljen na kanalima navedenim u članku 3. Općih uvjeta najkasnije u roku od 7 radnih dana nakon izvlačenja te će biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade.
Izvlačenje će provoditi tročlana komisija koju čine djelatnici organizatora darivanja.

Članak 9.
Dobitnik će biti izvučen putem računalne aplikacije https://commentpicker.com/ i/ili aplikacije https://www.random.org/ metodom slučajnog odabira.

Članak 10.
O izvlačenju se vodi evidencija koji sadrži sljedeće informacije:
- podatke / screenshotove izvlačenja
- podatke dobitnika,
- rezultat izvlačenja: kopija ekrana aplikacije https://commentpicker.com/ i/ili aplikacije https://www.random.org/

Članak 11.
Zapisnik izvlačenja darivanja čuva se kod priređivača darivanja. Rezultati darivanja su konačni i pritužba na njih nije moguća. Popis dobitnika bit će objavljen na kanalima navedenim u članku 3. Općih uvjeta na kojima je održana nagradna igra.

Članak 12.
Komisija nadzire izvođenje izvlačenja imena dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima darivanja. 

Članak 13.
Odluke komisije o mogućim diskvalifikacijama sudionika u darivanju su konačne i ne mogu se opozvati. 

Članak 14.
Dobitnik je sudionik/sudionica izvlačenja, čije je ime izvučeno u skladu s ovim pravilima (u nastavku dobitnik). Dobitnik može nagradu osvojiti samo jednom u svakom setu izvlačenja, i to nagradu za koju je izvučeno njegovo ime.

Obavijest o izvlačenju i preuzimanju nagrada

Članak 15.
Dobitnik je sudionik izvlačenja koji je izvučen u skladu s ovim pravilima (u daljnjem tekstu i dobitnik).
Dobitnik može biti nagrađen samo jednom u svakom setu izvlačenja, s nagradom za koju je izvučen.

Dobitnik će biti obaviješten o primitku nagrade na kanalima navedenim u članku 3. Općih uvjeta, gdje je darivanje održano, najkasnije 7 (sedam) radnih dana nakon izvlačenja.

Dobitnik će u obavijesti primiti daljnje informacije o tome gdje, kada i kako može preuzeti nagradu. Dobitnik je dužan svoje podatke potrebne za predaju nagrade dostaviti u roku 3 (tri) dana od poslanog zahtjeva za dostavu podataka. Dobitniku će u obavijesti biti navedeni podatci koje priređivač treba za dostavu. U slučaju da dobitnik te podatke ne dostavi, darivanje se može ponoviti i izvuči novi dobitnik.

Članak 16.
Za slanje nagrade (putem GLS dostavne službe) pobjedniku potrebni su nam sljedeći podaci: ime, prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona.

Obvezujemo se koristiti podatke dobitnika ISKLJUČIVO za slanje nagrade.

Članak 17.
Dobitnik se nagrade može se odreći pismenim putem u roku 7 radnih dana od primitka obavijesti o izvlačenju i time gubi pravo na nagradu. Nagrade se odriče na način da Priređivaču pošalje pismenu izjavu u kojoj se odriče nagrade.
Ako koja nagrada ne bude dodjeljena, ne izvodi se ponovno izvlačenje. 

Članak 18.
Sve specifikacije podjele nagrade bit će dogovorene naknadno među Dobitnikom i Priređivačem.

Članak 19.
Priređivač i osobe koje sudjeluju pri izvedbi nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi izvirala iz darivanja. 

Članak 20.
U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može utjecati (viša slila), Priređivač može darivanje otkazati. O tome mora obavijestiti sudionike preko istih medija preko kojih je darivanje objavio. U tom slučaju sudionicima ne odgovara za nastalu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za darivanje, odnosno korištenje pravila su konačni i vrijede za sve sudionike.

Zaštita osobnih podataka

Članak 21.
Svaki sudionik sudjelovanjem u darivanju dozvoljava da društvo Ujeda d.o.o. s namjerom izvođenja darivanja u skladu s njegovim pravilima i s namjerom neposrednog oglašavanja uspostavi, održava i upravlja evidencijom s njegovim osobnim podatcima kroz neograničen period. Društvo jamči čuvanje osobnih podataka prema zakonu koji određuje čuvanje osobnih podataka.

Svaki sudionik može u bilo kojem trenutku pismenim ili telefonskim putem zahtijevati da u roku 15 dana od njegovog zahtjeva Priređivač trajno ili privremeno prestane koristiti njegove podatke za svrhu neposrednog oglašavanja, te ga o tome u narednih 5 dana Priređivač obavještava o njegovom trošku (trošak sudionika).

Osobni podatci koji se skupljaju su: adresa e-pošte, ime, adresa i još dodatno OIB individualnog dobitnika.

Osobne podatke može organizator i s njim povezane osobe korisiti isključivo za svrhe za koje su bili pridobiveni. 

Završna odredba

Članak 22.
Pravila darivanja vrijede za sva darivanja koje objavi priređivač. Tijekom darivanja pravila su dostupna na web stranici www.lijepa.hr.

 

Ujeda d.o,o.
Kisovec, Slovenija, 27. 1. 2022

Lijepa.hr

Prijava