Suglasnost za obradu osobnih podataka za slanje obavijesti o praćenju proizvoda

Ovim putem dajete suglasnost da stranica https://lijepa-hr.praguebest.cz/ sa kojom upravlja tvrtka UJEDA, internet prodaja, d. o. o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, OIB: 70386649098 (u daljnjem tekstu „Operater“), da sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu „Uredba") obrađuje vašu e-mail adresu.

E-mail adresu ćemo obrađivati u svrhu slanja obavijesti o kretanju cijena i promjenama dostupnosti odabranih proizvoda.

Privolu možete povući u bilo kojem trenutku, primjerice pismom, e-poštom ili klikom na poveznicu u obavijesti. Povlačenje privole rezultirat će obustavom obavijesti.

Operater izjavljuje da su svi osobni podaci povjerljivi i da ih neće prosljeđivati ​​trećim osobama. Izuzetak su prijevoznici kojima se osobni podaci kupaca dostavljaju u minimalnoj mjeri potrebnoj za isporuku robe te izvršitelji obrade koji mogu biti:

  • pružatelj web hosting usluga, tvrtka TLAP s.r.o., sa sjedištem: č.p. 19 391 43 Běleč, CZ OIB: 28094433
  • tvrtka PragueBest s.r.o., sjedište: Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, CZ OIB: 257 70 438
  • alternativno, drugi Obrađivači s kojima Operater ima odgovarajući ugovor o obradi.

Napominjemo da prema Uredbi imate pravo na:

  • zatražite od nas informacije o tome koje osobne podatke obrađujemo,
  • zatražite od nas pristup tim podacima i ažurirajte ih ili ispravite ili zatražite ograničenje obrade,
  • od nas zatražite brisanje ovih osobnih podataka – operater će provesti brisanje ukoliko to brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim propisima ili njegovim legitimnim interesima,
  • o prenosivosti podataka i pravima na traženje preslike obrađenih osobnih podataka,
  • podnošenje pritužbe Povjereniku za informiranje i pravo na učinkovitu sudsku zaštitu ako smatrate da su Vam narušena prava iz uredbe zbog obrade Vaših osobnih podataka u suprotnosti s uredbom.

 

Dostava:
Plaćanje:
Certifikacija:
Made with by PragueBest