Suglasnost za slanje newslettera

 Ovim putem dajete suglasnost da stranica https://lijepa-hr.praguebest.cz/ sa kojom upravlja tvrtka UJEDA, internet prodaja, d. o. o., Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija OIB: 70386649098 (u daljnjem tekstu „Operater“), da sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu „Uredba") obrađuje sljedeće osobne podatke:

  • email adresa

 E-mail adresa će biti obrađena za uključivanje u bazu za slanje reklamnih poruka (e-novosti). E-mail adresa mora biti obrađena u svrhu slanja reklamnih poruka (e-novosti).

Ime i prezime će se obrađivati ​​u svrhu prilagodbe targetiranja i odabira sadržaja reklamnih poruka. Navođenje ovih podataka nije obavezno.

 Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku, primjerice pisanim putem, e-mailom ili klikom na poveznicu u reklamnoj poruci (e-novosti). Povlačenje privole ima za posljedicu prestanak slanja komercijalnih poruka (newsletter-a).
 

 Obradu osobnih podataka provodi Operater, ali osobne podatke mogu obrađivati ​​i sljedeći izvršitelji obrade:

  • pružatelj web hosting usluga, tvrtka TLAP s.r.o., sa sjedištem: č.p. 19 391 43 Běleč, OIB: 28094433
  • tvrtka PragueBest s.r.o., sjedište: Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, OIB: 257 70 438
  • alternativno, drugi izvršitelji obrade s kojima Operater ima odgovarajući ugovor o obradi.

Napominjemo da u skladu s Uredbom imate pravo da:

  • zatražite od nas informacije o tome koje osobne podatke obrađujemo,
  • zatražite od nas pristup tim podacima i ažurirajte ih ili ispravite ili zatražite ograničenje obrade,
  • od nas zatražite brisanje ovih osobnih podataka – operater će provesti brisanje ukoliko to brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim propisima ili njegovim legitimnim interesima,
  • o prenosivosti podataka i pravima na traženje preslike obrađenih osobnih podataka,
  • podnošenje pritužbe Povjerniku za informiranje  i pravo na učinkovitu sudsku zaštitu ako smatrate da su Vam narušena prava iz uredbe zbog obrade Vaših osobnih podataka u suprotnosti s uredbom.
Dostava:
Plaćanje:
Certifikacija:
Made with by PragueBest