OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
»Osvoji Guess sat!«

Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuju način i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvoji Guess sat!« (u nastavku 'Nagradni natječaj), koji organiziraje Ujeda d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija (u nastavku: Priređivač).

Članak 2.
Nagradni natječaj traje od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2017 do 12. sati.

Članak 3.
U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Korisnici koji žele sudjelovati u nagradnom natječaju unose svoje podatke i odgovor te označe da se slažu s Općim uvjetima i pravilima i kliknu na gumb 'Pošalji'.
Od svih sudionika koji će poslati zahtijevane podatke (ime, prezime,adresa e-pošte, odgovor) izvući ćemo 1 (jednog) sretnog dobitnika ili dobitnicu (u nastavku dobitnik/dobitnica).
Priređivač ne snosi odgovornosti za zakašnjele, pogrešne, nepotpune ili neodgovarajuće načine sudjelovanja u nagradnom natječaju. Takvi će sudionici bit eliminirani.

Priređivač zadržava pravo da nepostojeće adrese e-pošte s nepotpunim zahtijevanim podatcima sudionika eliminira iz izvlačenja.

Članak 4.
Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom.

Članak 5.
Smatra se da osobe koje se nisu složile s pravilima nagradnog natječaja ne sudjeluju u ovom nagradnom kvizu.
Sudionici se slažu sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima i pravilima.
Smatra se da je sudionik prihvatio pravila sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način koji je određen u Članku 3. ovih Općih uvjeta i pravila. Dobitnik sudjelovanjem u nagradnom natječaju dozvoljava objavu svojeg imena i prezimena na internet stranicama Priređivača, Facebook stranicama i prema potrebi u drugim medijima, za što od Priređivača neće zahtijevati novčanu naknadu ili odštetu.

Članak 6.
U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtci Ujeda d.o.o. te povezanim društvima priređivača, koji sudjeljuju pri izvođenju nagradnog natječaja. Pravna oseba ne može sudjelovati u nagradnoj igri. Ako takva osoba sudjeljuje, bit će eliminirana.

Članak 7.
Nagrada koju osvaja sretni dobitnik je:
1 x originalni ručni sat Guess Glimmer Watch s dodatnim remenom
(u bruto vrijednosti 710 HRK)

Članak 8.
Izvlačenje nije javno i izvest će putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira u prostorijama priređivača nagradnog kviza.
1. izvlačenje će se održati u Zagorju ob Savi, 20. 12. 2017 u 12. sati

Ime dobitnika bit će objavljeno na internet stranici te Facebook stranici priređivača a dobitnik tako biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade.
Ovlaštena osoba Priređivača imenovat će tročlanu komisiju, sastavljenu od zaposlenih kod Priređivača nagradnog natječaja, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada, te o tijeku izvlačenja sačiniti zapisnik kojeg će potpisati članovi komisije. 

Članak 9.
Dobitnik će biti izvučen putem računalne aplikacije www.random.org odnosno preko Facebook aplikacije, ukoliko Facebook aplikacija to omogućuje, metodom slučajnog odabira.

Članak 10.
O izvlačenju sevodi zapisnik koji sadrži sljedeće informacije:
- datum, sat imjesto izvlačenja,
- ime dobitnika,
- vrijeme završetkaizvlačenja.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Izvučeni rezultati (kopija ekrana iz internet stranice www.random.org) prilažu se zapisniku.

Članak 11.
Zapisnik izvlačenja nagradnog natječaja čuva se kod priređivača nagradnog natječaja. Rezultati nagradnog natječaja su konačni i pritužba nanjih nije moguća. Ime dobitnika bit će objavljeno na www.lijepa.hr.

Članak 12.
Komisija nadzire izvođenje izvlačenja imena dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima nagradnog natječaja. 

Članak 13.
Odluke komisije omogućim diskvalifikacijama sudionika u nagradnom kvizu su konačne ine mogu se opozvati. 

Članak 14.
Dobitnik je sudionik/sudionica izvlačenja, čije je ime izvučeno u skladu s ovim pravilima (u nastavku dobitnik). Dobitnik može nagradu osvojiti samo jednom u svakom setu izvlačenja, i to nagradu za koju je izvučeno njegovo ime.

Članak 15.
Dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten na sljedeće moguće načine (u skladu s pridobivenim podatcima), u roku od najkasnije 7 (sedam) radnih dana nakon izvođenja izvlačenja:
- poštom na adresu stanovanja ili
- telefonom ili
- e-mailom.

Dobitnik će u obavijesti primiti daljnje informacije o tome gdje, kada i kako može preuzeti nagradu. Dobitnik je dužan svoje podatke potrebne za predaju nagrade dostaviti u roku 3 (tri) dana od poslanog zahtjeva zadostavu podataka. Dobitniku će u obavijesti biti navedeni podatci koje priređivač treba za dostavu. U slučaju da dobitnik te podatkene dostavi, izvuče se drugi dobitnik/dobitnica.

Članak 16.
Dobitnik se nagrade može se odreći pismenim putem u roku 7 radnih dana od primitka obavijesti o izvlačenju i time gubi pravo nanagradu. Nagrade se odriče na način da Priređivaču pošalje pismenu izjavu u kojoj se odriče nagrade.
Ako koja nagrada ne bude dodjeljena, izvodi se ponovno izvlačenje podistim uvjetima. Ponovno izvlačenje neće biti javno.

Dobitnik nagrade ponovnog izvlačenja će o primitku nagrade bit obaviješten na isti način kao i prethodni dobitnik. 

Članak 17.
Sve specifikacije podjele nagrade bit će dogovorene naknadno među Dobitnikom i Priređivačem.

Članak 18.
Nagrada se ne može zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagrada se ni ukojem slučaju ne može prenijeti na drugu osobu.

Članak 19.
Priređivač i osobe koje sudjeluju pri izvedbi nagradne igrene odgovaraju za moguću štetu koja bi izvirala iz nagrada. 

Članak 20.
U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može utjecati (viša slila), Priređivač može nagradni natječaj otkazati. O tome mora obavijestiti sudionike preko istih medija preko kojih je nagradni natječaj objavio. U tom slučaju sudionicima ne odgovara za nastalu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za nagradni natječaj, dnosno korištenje pravila su konačni i vrijede za sve sudionike.

Članak 21.
Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom kvizu dozvoljava da društvo Ujeda d.o.o. s namjerom izvođenja nagradnog kviza u skladu s njegovim pravilima i s namjerom neposrednog oglašavanja uspostavi, održava i upravlja evidencijom s njegovim osobnim podatcima kroz neograničen period. Društvo jamči čuvanje osobnih podataka prema zakonu koji određuje čuvanje osobnih podataka.

Svaki sudionik može u bilo kojem trenutku pismenim ili telefonskim putem zahtijevati da u roku 15 dana od njegovog zahtjeva Priređivač trajno ili privremeno prestane koristiti njegove podatke za svrhu neposrednog oglašavanja, te ga o tome u narednih 5 dana Priređivač obavještava o njegov trošak (trošak sudionika).

Osobni podatci koji se skupljaju su: telefonski broj, adresa e-pošte, ime iprezime, adresa i još dodatno OIB individualnog dobitnika.

Osobne podatke može organizator i s njim povezane osobe korisiti isključivo za svrhe za koje su bili pridobiveni. 

Članak 22.
Pravila nagradnog natječaja vrijede od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2017

Za vrijeme trajanja nagradnog kviza Opći uvjeti i pravila bit će dostupni na stranicama priređivača www,lijepa.hr

Ujeda d.o,o.,

Zagorje ob Savi, Slovenija, 6. 12. 2017

Prijava

Zaboravljena lozinka? Šaljemo vam novu.
Prvi put ste ovdje? Izradite novi račun.