OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Lijepa.hr vam poklanja popust na proizvode u vrijednosti 9.000 kn - Svaki mjesec BESPLATNA kupovina"

Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuju način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri "Lijepa.hr vam poklanja popust na proizvode u vrijednosti 9.000 kn - Svaki mjesec BESPLATNA kupovina" (u nastavku 'Nagradna igra), koju organizira Ujeda d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija (u nastavku: Priređivač).

Članak 2.
Nagradna igra traje od 6. 12. 2019 do 31. 12. 2019 do 23:59.

Članak 3.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Među svima, koji će od 6. 12. 2019 do 31. 12. 2019 do 23:59. obaviti kupovinu na internet stranici Lijepa.hr ili se na nagradnu igru prijaviti na našu e-mail adresu info@lijepa.hr (važeći su isključivo ispravni podaci: ime, prezime, e-mail), izvuči ćemo 1 sretnu dobitnicu ili dobitnika (u nastavku dobitnik/dobitnica).
Priređivač ne snosi odgovornosti za zakašnjele, pogrešne, nepotpune ili neodgovarajuće načine sudjelovanja u nagradnoj igri. Takvi će sudionici bit eliminirani.
Priređivač zadržava pravo da nepostojeće adrese e-pošte s nepotpunim zahtijevanim podatcima sudionika eliminira iz izvlačenja.

Članak 4.
Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati samo jednom. Kupovina nije uvjet za sudjelovanje.

Članak 5.
Smatra se da osobe koje se nisu složile s pravilima nagradne igre ne sudjeluju u ovoj nagradnoj igri.
Sudionici se slažu sa sudjelovanjem u nagradnoj igri pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima i pravilima.
Smatra se da je sudionik prihvatio pravila sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način koji je određen u Članku 3. ovih Općih uvjeta i pravila. Dobitnik sudjelovanjem u nagradnom natječaju dozvoljava objavu svojeg imena i prezimena na internet stranicama Priređivača, Facebook stranicama i prema potrebi u drugim medijima, za što od Priređivača neće zahtijevati novčanu naknadu ili odštetu.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtci Ujeda d.o.o. te povezanim društvima priređivača, koji sudjeljuju pri izvođenju nagradne igre. Pravna oseba ne može sudjelovati u nagradnoj igri. Ako takva osoba sudjeljuje, bit će eliminirana.

Članak 7.
Popust koji osvaja sretni dobitnik je:
9.000 kn (Dobije 12 x kupon za popust od 750 kn. Popust od 750 kn može koristiti svaki mjesec, jednom mjesečno do kraja 2020 godine).

Članak 8.
Izvlačenje nije javno i izvest će putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira u prostorijama priređivača nagradne igre.
Izvlačenje će se održati u Zagorju ob Savi, 6. 1. 2020 u 12. sati

Ime dobitnika bit će objavljeno na internet stranici te Facebook stranici priređivača, a dobitnik će biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade. putem e-maila.
Ovlaštena osoba Priređivača imenovat će tročlanu komisiju, sastavljenu od zaposlenih kod Priređivača nagradne igre, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika popusta, te o tijeku izvlačenja sačiniti zapisnik kojeg će potpisati članovi komisije. 

Članak 9.
Dobitnik će biti izvučen putem računalne aplikacije www.random.org metodom slučajnog odabira.

Članak 10.
O izvlačenju se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće informacije:
- datum, sat i mjesto izvlačenja,
- ime dobitnika,
- vrijeme završetka izvlačenja.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Izvučeni rezultati (kopija ekrana iz internet stranice www.random.org) prilažu se zapisniku.

Članak 11.
Zapisnik izvlačenja nagradne igre čuva se kod priređivača nagradne igre. Rezultati nagradne igre su konačni i pritužba na nije moguća. Ime dobitnika bit će objavljeno na www.lijepa.hr.

Članak 12.
Komisija nadzire izvođenje izvlačenja imena dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima nagradne igre. 

Članak 13.
Odluke komisije omogućim diskvalifikacijama sudionika u nagradnoj igri su konačne i ne mogu se opozvati. 

Članak 14.
Dobitnik je sudionik/sudionica izvlačenja, čije je ime izvučeno u skladu s ovim pravilima (u nastavku dobitnik). Dobitnik može nagradu osvojiti samo jednom u svakom setu izvlačenja, i to nagradu za koju je izvučeno njegovo ime.

Članak 15.
Dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten na sljedeće moguće načine (u skladu s pridobivenim podatcima), u roku od najkasnije 7 (sedam) radnih dana nakon izvođenja izvlačenja:
- telefonom ili
- e-mailom.

Dobitnik će u obavijesti primiti daljnje informacije o tome gdje, kada i kako može preuzeti nagradu. Dobitnik je dužan svoje podatke potrebne za predaju nagrade dostaviti u roku 3 (tri) dana od poslanog zahtjeva zadostavu podataka. Dobitniku će u obavijesti biti navedeni podatci koje priređivač treba za dostavu. U slučaju da dobitnik te podatke ne dostavi, izvuče se drugi dobitnik/dobitnica.

Članak 16.
Dobitnik se nagrade može se odreći pismenim putem u roku 7 radnih dana od primitka obavijesti o izvlačenju i time gubi pravo na popust. Nagrade se odriče na način da Priređivaču pošalje pismenu izjavu u kojoj se odriče nagrade.
Ako koji popust ne bude dodjeljen, izvodi se ponovno izvlačenje podistim uvjetima. Ponovno izvlačenje neće biti javno.

Dobitnik nagrade ponovnog izvlačenja će o primitku nagrade bit obaviješten na isti način kao i prethodni dobitnik. 

Članak 17.
Sve specifikacije podjele nagrade bit će dogovorene naknadno među Dobitnikom i Priređivačem.

Članak 18.
Popust se ne može zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Popust se ni ukojem slučaju ne može prenijeti na drugu osobu.

Članak 19.
Priređivač i osobe koje sudjeluju pri izvedbi nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi izvirala iz popusta. 

Članak 20.
U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može utjecati (viša slila), Priređivač može nagradni natječaj otkazati. O tome mora obavijestiti sudionike preko istih medija preko kojih je nagradni natječaj objavio. U tom slučaju sudionicima ne odgovara za nastalu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za nagradni natječaj, dnosno korištenje pravila su konačni i vrijede za sve sudionike.

Članak 21.
Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri dozvoljava da društvo Ujeda d.o.o. s namjerom izvođenja nagradne igre u skladu s njegovim pravilima i s namjerom neposrednog oglašavanja uspostavi, održava i upravlja evidencijom s njegovim osobnim podatcima kroz neograničen period. Društvo jamči čuvanje osobnih podataka prema zakonu koji određuje čuvanje osobnih podataka.

Svaki sudionik može u bilo kojem trenutku pismenim ili telefonskim putem zahtijevati da u roku 15 dana od njegovog zahtjeva Priređivač trajno ili privremeno prestane koristiti njegove podatke za svrhu neposrednog oglašavanja, te ga o tome u narednih 5 dana Priređivač obavještava o njegov trošak (trošak sudionika).

Osobni podatci koji se skupljaju su: adresa e-pošte, ime, adresa i još dodatno OIB individualnog dobitnika.

Osobne podatke može organizator i s njim povezane osobe korisiti isključivo za svrhe za koje su bili pridobiveni. 

Članak 22.
Pravila nagradnog natječaja vrijede od 6. 12. 2019.

Za vrijeme trajanja nagradne igre Opći uvjeti i pravila bit će dostupni na stranicama priređivača www,lijepa.hr

Ujeda d.o,o.,

Zagorje ob Savi, Slovenija, 6. 12. 2019

Prijava

Zaboravljena lozinka? Šaljemo vam novu.
Prvi put ste ovdje? Izradite novi račun.