Opći uvjeti sudjelovanja "CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA"

Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuju način i uvjeti sudjelovanja u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«, koji organizira Ujeda d.o.o. PODRUŽNICA 1 ZA TRGOVINU, Rudeška cesta 169a, 10000 Zagreb, Hrvatska (u nastavku: Priređivač).

Članak 2.
Prikupljanje ispunjenih kupona posjetitelja dućana traje od 15. 11. 2019 do 23. 11. 2019 do 18:59 sati i kupovina nije uvjet za sudjelovanje. Kupon možete dobiti na blagajni od 15. 11. 2019 do 23. 11. 2019 do 18:59 sati.

Članak 3.
U sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« mogu sudjelovati sve punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Korisnici koji žele sudjelovati u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« upišu svoje podatke i označe da se slažu s Općim uvjetima sudjelovanja »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«.
Od svih sudionika koji će ispuniti zahtijevane podatke (ime, prezime, broj telefona i adresa e-pošte) izvući ćemo 3 (tri) sretne dobitnike ili dobitnice (u nastavku dobitnik/dobitnica).
Priređivač ne snosi odgovornosti za zakašnjele, pogrešne, nepotpune ili neodgovarajuće načine sudjelovanja u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«. Takvi će sudionici bit eliminirani.

Priređivač zadržava pravo da nepostojeće adrese e-pošte s nepotpunim zahtijevanim podatcima sudionika eliminira iz izvlačenja.

Članak 4.
Svaki sudionik može u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« sudjelovati samo jednom.

Članak 5.
Smatra se da osobe koje se nisu složile s pravilima sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« ne sudjeluju u ovom izvlačenju za glavni popust i ne mogu biti dobitnici popusta.
Sudionici se slažu sa sudjelovanjem u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima i pravilima.
Smatra se da je sudionik prihvatio pravila sudjelovanjem u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« na način koji je određen u Članku 3. ovih Općih uvjeta i pravila. Dobitnik sudjelovanjem u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« dozvoljava objavu svojeg imena i prezimena na internet stranicama Priređivača, Facebook stranicama i prema potrebi u drugim medijima, za što od Priređivača neće zahtijevati novčanu naknadu ili odštetu.

Članak 6.
U sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtci Ujeda d.o.o. ili Ujeda d.o.o. PODRUŽNICA 1 za trgovinu te povezanim društvima priređivača, koji sudjeljuju pri izvođenju sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«. Pravna oseba ne može sudjelovati u nagradnoj igri. Ako takva osoba sudjeljuje, bit će eliminirana.

Članak 7.
Popust koji osvaja sretni dobitnik je:

1. 4.800 kn (Dobije 12 x kupon za popust od 400 kn. Popust od 400 kn može koristiti svaki mjesec, jednom mjesečno do kraja 2020 godine).
2. 2.400 kn (Dobije 12 x  kupon za popust od 200 kn. Popust od 200 kn može koristiti svaki mjesec, jednom mjesečno do kraja 2020 godine).
3. 1.200 kn (Dobije 12 x  kupon za popust od 100 kn. Popust od 100 kn može koristiti svaki mjesec, jednom mjesečno do kraja 2020 godine).

 

Članak 8.
Izvlačenje je javno i izvest će se 23. 11. 2019 u 19:00 sati u dućanu Lijepa.hr na Rudeškoj cesti 169a, 10000 Zagreb. 

Ime dobitnika bit će objavljeno na internet stranici www.lijepa.hr a dobitnik će biti obaviješten o načinu preuzimanja popusta putem maila ili telefona.
Ovlaštena osoba Priređivača imenovat će tročlanu komisiju, sastavljenu od zaposlenih kod Priređivača izvlačenja u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada, te o tijeku izvlačenja sačiniti zapisnik kojeg će potpisati članovi komisije. 

Članak 9.
Dobitnik će biti izvučen slučajnim odabirom povlačenja kupona iz dobro zatvorene kutije, javno u dućanu Lijepa.hr na Rudeškoj cesti 169a, 10000 Zagreb

Članak 10.
O izvlačenju se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće informacije:
- datum, sat i mjesto izvlačenja,
- ime dobitnika,
- vrijeme završetka izvlačenja.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Izvučeni rezultati (pravilno popunijeni kuponi) prilažu se zapisniku.

Članak 11.
Zapisnik izvlačenja sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« čuva se kod priređivača sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«. Rezultati sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« su konačni i pritužba na njih nije moguća. Ime dobitnika bit će objavljeno na www.lijepa.hr.

Članak 12.
Komisija nadzire izvođenje izvlačenja imena dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima. 

Članak 13.
Odluke komisije omogućim diskvalifikacijama sudionika u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« su konačne i ne mogu se opozvati. 

Članak 14.
Dobitnik je sudionik/sudionica izvlačenja, čije je ime izvučeno u skladu s ovim pravilima (u nastavku dobitnik). Dobitnik može popust osvojiti samo jednom u svakom setu izvlačenja, i to popust za kojeg je izvučeno njegovo ime.

Članak 15.
Dobitnik će o osvajanju popusta biti obaviješten na sljedeće moguće načine (u skladu s pridobivenim podatcima), u roku od najkasnije 7 (sedam) radnih dana nakon izvođenja izvlačenja:
- telefonom ili
- e-mailom.

Dobitnik će u obavijesti primiti daljnje informacije o tome gdje, kada i kako može preuzeti i ostvariti popust. Dobitnik je dužan svoje podatke potrebne za predaju popusta dostaviti u roku 3 (tri) dana od poslanog zahtjeva zadostavu podataka. Dobitniku će u obavijesti biti navedeni podatci koje priređivač treba za dostavu. U slučaju da dobitnik te podatke ne dostavi, izvuče se drugi dobitnik/dobitnica.

Članak 16.
Dobitnik se popusta može odreći pismenim putem u roku 7 radnih dana od primitka obavijesti o izvlačenju i time gubi pravo na popust. Nagrade se odriče na način da Priređivaču pošalje pismenu izjavu u kojoj se odriče popusta.
Ako koji popust ne bude dodjeljen, izvodi se ponovno izvlačenje pod istim uvjetima. Ponovno izvlačenje neće biti javno.

Dobitnik popusta ponovnog izvlačenja će o primitku popusta bit obaviješten na isti način kao i prethodni dobitnik. 

Članak 17.
Sve specifikacije podjele popusta bit će dogovorene naknadno među Dobitnikom i Priređivačem.

Članak 18.
Popusta se ne može zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Popust se ni u kojem slučaju ne može prenijeti na drugu osobu.

Članak 19.
Priređivač i osobe koje sudjeluju pri izvedbi sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« ne odgovaraju za moguću štetu koja bi izvirala iz popusta. 

Članak 20.
U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može utjecati (viša slila), Priređivač može izvlačenje u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« otkazati. O tome mora obavijestiti sudionike preko istih medija preko kojih je sustav nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« objavio. U tom slučaju sudionicima ne odgovara za nastalu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za sustav nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA«, odnosno korištenje pravila su konačni i vrijede za sve sudionike.

Članak 21.
Svaki sudionik sudjelovanjem u sustavu nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« dozvoljava da društvo Ujeda d.o.o. s namjerom izvođenja sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« u skladu s njegovim pravilima i s namjerom neposrednog oglašavanja uspostavi, održava i upravlja evidencijom s njegovim osobnim podatcima kroz neograničen period. Društvo jamči čuvanje osobnih podataka prema zakonu koji određuje čuvanje osobnih podataka.

Svaki sudionik može u bilo kojem trenutku pismenim ili telefonskim putem zahtijevati da u roku 15 dana od njegovog zahtjeva Priređivač trajno ili privremeno prestane koristiti njegove podatke za svrhu neposrednog oglašavanja, te ga o tome u narednih 5 dana Priređivač obavještava o njegov trošak (trošak sudionika).

Osobni podatci koji se skupljaju su: adresa e-pošte, ime, prezime, broj telefona i još dodatno OIB individualnog dobitnika.

Osobne podatke može organizator i s njim povezane osobe korisiti isključivo za svrhe za koje su bili pridobiveni. 

Članak 22.
Pravila sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« vrijede od 13. 11. 2019 do 23. 11. 20191 

Za vrijeme trajanja sustava nagrađivanja vjernosti kupaca »CJELOGODIŠNJA ZALIHA KOZMETIKE I PARFEMA« Opći uvjeti i pravila bit će dostupni na stranicama priređivača www,lijepa.hr

Ujeda d.o,o. PODRUŽNICA 1 za trgovinu

Zagreb, Hrvatska, 13. 11. 2019

Prijava

Zaboravljena lozinka? Šaljemo vam novu.
Prvi put ste ovdje? Izradite novi račun.