Opći uvjeti partnerskog (affiliate) programa Lijepa.hr

A. Opće odredbe partnerskog programa

 

 1. Poduzeće El nino parfum, s. r. o. (u nastavku »upravitelj«) upravlja partnerskim programom Lijepa.hr za promidžbu prodaje svojih proizvoda i usluga na web stranici (u nastavku »program«), šti uključuje oglašavanje i marketinško komuniciranje (»oglašavanje«) na web stranicama drugih vlasnika – programskih partnera.
 2. Vlasnik partnerske web stranice (u nastavku "partner") može na svojoj stranici objaviti oglasne poruke upravitelja. Oglašavanje uvijek mora uključivati link na stranicu upravitelja, čija je svrha kupovina.
 3. Partner će primati proviziju, a iznos provizije utvrđuje i dogovara se unaprijed prilikom registracije partnera u programu. Prijava u partnerski program vrši se na sljedećoj adresi (registracija): https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=5272391
 4. Partner izjavljuje da su svi podaci koje je prijavio prilikom registracije istiniti i točni.
 5. Osim općih uvjeta partnerskog programa, primjenjuju se i ovi uvjeti i odredbe.

 

B. Pravila i ograničenja sudjelovanja partnerskog programa

 

 1. Partner može objaviti oglasnu poruku upravitelja na svojoj web stranici. Mjesto, uključujući i format, mora odobriti upravitelj programa.
 2. Partner oglasne poruke ne smije objavljivati u tražilicama (npr. Google.com) i ne smije pokušati dobiti konverziju koristeći PPC oglašavanje, što nije u suglasnosti s upraviteljom programa. Postavljanje poruka, uključujući popis ključnih riječi, mora odobriti upravitelj programa.
 3. Oglas se ne smije objavljivati na internetskim stranicama koje sadrže sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske  - web-stranica s pornografskim ili drugim uvredljivim sadržajem ili sadržajem koji bi mogao naštetiti ugledu upravitelja  programa. Sadržaj web stranice partnera ne smije kršiti prava trećih strana. Upravitelj zadržava pravo ozbiljne provjere sadržaja web stranice i lokacije oglasa na partnerskoj web stranici.
 4. Partner ne smije oponašati izgled internetske stranice upravitelja ili na bilo koji drugi način pružiti posjetitelju dojam da je njegova web stranica u vlasništvu ili upravljanju upravitelja programa. Logo upravitelja i ostali materijali koji nisu izravno povezani s oglasom mogu se koristiti samo uz prethodnu pismenu suglasnost upravitelja. Partner ne smije koristiti naziv tvrtke upravitelja osim u vezi s mjestom oglasa.
 5. U vezi s oglasom, partner ne smije koristiti nikakvo automatsko otvaranje web stranice bez akcije posjetitelja na stranici - npr. preuzimanje internetske stranice pružatelja usluga u pop-up prozore, pop-up prozore u iframeu i tako dalje.
 6. Postupak posjetitelja na internetskoj stranici partnera mora biti rezultat njegovog / njezinog slobodnog izbora (svjesni čin), ne smije dovesti do greške u djelovanju ili kao rezultat neizbježnog procesa.
 7. Oglas ne smiju objavljivati na web stranicama bez sadržaja i na web stranicama izrađenim isključivo za posluživanje oglasa.
 8. Partner ne smije koristiti distribuciju putem e-pošte bez prethodnog odobrenja upravitelja. U slučaju kršenja ovog pravila, ne plaća se provizija koja proizlazi iz distribucije ove poruke. Također ne smije slati neželjenu poštu (spam) ili koristiti druge nezakonite oblike promocije.
 9. Upravitelj nije odgovoran za rad linkova u poruci ili pri kupnji.
 10. Upravitelj ne osigurava minimalni broj klikova na linkovima, vrijeme izvršenja ili određeni iznos.
 11. Upravitelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog pogreške ili povezivanja ili kvara u trgovini. Upravitelj nije odgovoran za štetu uzrokovanu neaktivnošću ili aktivnostima trećih osoba.
 12. Partner je odgovoran za sadržaj svoje web stranice.
 13. Sve što se odnosi na oglas i poslovanje je ili može biti predmet intelektualnog vlasništva upravitelja. Partner nema pravo mijenjati, isporučivati, posuđivati ili prodavati drugoj strani ili stvarati druge dijelove ili proizvode iz kojih drugih dijelova oglasne poruke ili trgovine.
 14. Upravitelj ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti sadržaj ili oblik oglasne poruke ili ograničiti ili obustaviti prikazivanje na web stranici partnera.

 

C. MOGUĆNOST PRIMJENE OGLASNIH SREDSTAVA I MEDIJA

 1. Svi resursi za oglašavanje koje koristi upravitelj programa zaštićeni su autorskim pravima. Upotreba je dopuštena samo unutar partnerskog programa. Zabranjene su sve izmjene ili izmjene poruke, kao i oglasne izjave partnera ili treće strane.
 2. Manipuliranje ili zlouporaba oglasa rezultirat će isključivanjem partnera iz programa. Upravitelj zadržava pravo podnijeti partneru pravne zahtjeve koji proizlaze iz korištenja promijenjenih poruka (npr. netočne cijene).
 3. Svako korištenje oglasa izvan programa, posebice komercijalno širenje ili reprodukcija, zabranjeno je i zahtijeva prethodno pismeno dopuštenje upravitelja. To se također odnosi na kopiranje na elektroničke baze podataka i kopiranje na USB, CD, DVD itd. Primjenjuju se zakon i odredba o autorskim pravima i drugim primjenjivim zakonima.
 4. Specifikacija poruke - (tekst, grafika).

D. TEHNIČKA POZADINA PROGRAMA

Djelovanje tehnologije partnerskog programa za upravitelja osigurava VIV NETworks, s.r.o., ID br. 28957733, na temelju sklopljenog ugovornog odnosa. Za sudjelovanje partnera u programu potreban je ugovorni odnos partnera i tvrtke ValueClick International, koja upravlja javnom mrežom povezivanja Commission Junction (u nastavku "CJ").

Tehnička podrška dostupna je na e-mail adresi:  podpora+lijepa.hr@vivnetworks.com

E. Završne odredbe

Upravitelj programa zadržava pravo izmjene svih uvjeta bez navođenja razloga. Izmjene i dopune primjenjuju se osmog dana nakon obavijesti o promjeni. Neslaganje partnera s promjenom uvjeta znači prekid ugovornog odnosa prije datuma stupanja na snagu promjene uvjeta.

Ako bilo koji uvjet nije učinkovit, preostali uvjeti ostaju nepromijenjeni. Neučinkoviti uvjeti zamijenit će se uvjetima koji su najbliži neučinkovitom stanju.

Ovi uvjeti počinju važiti od 21. 6. 2019.

Prijava

Zaboravljena lozinka? Šaljemo vam novu.
Prvi put ste ovdje? Izradite novi račun.